1. Publicerad: 18 april 2016 Uppdaterad: 4 februari 2019

    Strategin för samman sektorer och aktörer från lokal, regional, nationell och EU-nivå och ser till att goda erfarenheter sprids i regionen. Vi medverkar i att genomföra strategin.