Sökresultat

 • Båtbottentvätt (2)
 • Faktasida (2)
 • Mer än ett år sedan (2)
 • Farliga ämnen (2)
 • Fritidsbåt (2)
 • Vägledning (1)
 • Visa fler

 • Fritidsbåtar (1)
 • Miljöhot (1)
 • Vägledningar (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Ren båtbotten

Ren båtbotten

Du behöver inte bottenmåla din båt. Det finns flera miljövänliga metoder som gör båtlivet miljövänligare, bekvämare och ibland billigare. Du som ändå bottenmålar behöver skydda både dig och vattnet från färgrester.

Faktasida: Båtbottentvätt av fritidsbåtar

Båtbottentvätt av fritidsbåtar

Riktlinjerna för båtbottentvätt av fritidsbåtar syftar till att utgöra ett stöd för tillsynsmyndigheternas arbete vid småbåtshamnar. De är vägledande och en bedömning ska alltid göras i det enskilda fallet.