Sökresultat

 • Styrdokument (3)
 • Senaste veckan (3)
 • Anställning (1)
 • Avtal (1)
 • Chef (2)
 • Handbok (1)
 • Visa fler
 • Rapport (1)
 • Rekrytering (1)
 • Vägledning (1)

 • Medarbetarsidor (3)

 • Dokument (3)

 • Senaste månaden (3)
 • Senaste året (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Utformning av vägledningar och rapporter

Utformning av vägledningar och rapporter

Alla vägledningar och rapporter vi tar fram ska ha en enhetlig utformning och ett tydligt budskap. För att underlätta i ditt arbete finns här en policy med riktlinjer, samt en rutin med checklista.

Dokument: Kollektivavtal

Kollektivavtal

Ett kollektivavtal reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare i olika frågor på en arbetsplats. Det finns både centrala och lokala kollektivavtal. Som namnet anger så omfattas alla på arbetsplatsen av ett kollektivavtal, trots att det är ett avtal mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna.

Dokument: Chefspolicy

Chefspolicy

Chefskapet innefattar tre olika roller – arbetsgivarföreträdare, utvecklare av verksamheten samt ledare.