Förbud för ålfiske under tre månader

Havs- och vattenmyndigheten inför förbud för fiske efter ål i svenska havsområden mellan 1 november 2020 och 31 januari 2021. Vi inför också en stärkt fiskerikontroll av ålfisket.

Fiskestoppet för ål innebär att vi fortsätter skydda den akut hotade ålen. Det kommer att vara förbjudet att fiska efter ål i svenska kustområden under samma period som de två senaste åren, 1 november till och med 31 januari. Det är då en stor andel vuxna ålar passerar Öresund på sin lekvandring på väg ut ur Östersjön.

Bakgrunden till beslutet är att EU:s fiskeministrar har beslutat om ett fortsatt tre månaders fiskestopp av europeisk ål. Varje land ska utifrån EU:s beslut om fiskekvoter för 2020 ha en stopperiod under tre sammanhängande månader, mellan den 1 augusti 2020 och den 28 februari 2021. Som medlemsland väljer vi själva tidsperioden.

Stärkt fiskerikontroll

Havs- och vattenmyndigheten ser även behov av att stärka fiskerikontrollen. Du som yrkesfiskare kommer därför att behöva förhandsanmäla dina landningar av ål och också ange positioner för de sumpar du tänker använda. Förhandsanmälan gör det möjligt för Havs- och vattenmyndigheten att kontrollera landningarna. Vid stickprovskontroll kontrolleras vanligtvis att vägning sker korrekt, att minimimått efterlevs och att licens och övrig dokumentation är i sin ordning.

Som yrkesfiskare är du skyldig att hjälpa till vid kontrollen.

När du ska sätta i land ål ska en förhandsanmälan upprättas. Det görs senast två timmar innan ankomst till hamn och ska innehålla uppgifter om vilken tid och plats du tänker komma in. Förhandsanmälan görs per telefon till FMC på nummer: 0771-10 15 00.

Innan fisket påbörjas ska du som ålfiskare ange position för de sumpar som du tänker använda i ålfisket, detta görs enklast genom ett webbformulär, se länk nedan, men kan även uppges i samtal med FMC.

Vetskapen om var sumparna i ålfisket finns ökar myndigheternas kunskap om hur fisket bedrivs och minimerar risken att sumpar används av fiskare utan licens.

Relaterad information

Regler för ålfiske

Publicerad: 2020-05-27
Sidansvarig: Webbredaktion