Ändrade redskapsregler i Kattegatt

Från och med 31 maj gäller ändrade redskapsregler i Kattegatt efter EU-beslut om kvoter. HaV informerade om detta i december 2019. Här kommer en uppdatering med utförligare information om vad som gäller och vilka redskapskoder som ska användas.

De ändade reglerna innebär att vissa selektiva redskap ska användas.

När du fiskar med bottentrål i Kattegatt från och med 31 maj 2020, ska den förses med en specifik anordning för att vara selektiv. Vad som gäller beror på vilken maskstorlek bottentrålen har.

Redskapsreglerna har beslutats av EU:s fiskeministrar för att minska fångster och fiskeridödlighet av torsk. Det är en del av beslutet kring fiskekvoter i Västerhavet.

Fiske med bottentrål med maskstorlek 70-89 millimeter

Vid fiske med denna typ av bottentrål ska trålen vara utrustad med en artsorterande rist med maximalt 35 millimeter spaltbredd (kräftrist), redskapskod 306.

Fiske med bottentrål med maskstorlek lika med eller större än 90 millimeter

Vid fiske med denna typ av bottentrål ska någon av följande selektiva anordningar användas:

 • a) Artsorterande rist med maximalt 35 millimeter spaltbredd (kräftrist).

  - Redskapskod 351 om diagonalmaska i lyftet, även när ett seltra lyft förses med rist.
  - Redskapskod 306 om bara kvadratmaska i lyftet.

 • b) Plattfiskrist (horisontell) med maximalt 50 millimeter spaltbredd, med oblockerat övre utsläpp för rundfisk (se länk nedan för specifikation i 90 millimeter trål).

  - HaV återkommer med information om vilken redskapskod som ska anges.

 • c) Seltra-panel med minst 300 millimeter fyrkantsmaska

  - Redskapskod 332, se FIFS 2004:36 bilaga 11 för utformning av redskapet, bland annat att sorteringspanelen ska sluta högst tre meter från bottenstroppen.

Det finns även möjlighet att ta fram förslag på ytterligare alternativa redskap. De ska då enligt vetenskaplig studie resultera i mindre än 1,5 procent torsk i fångsten och ska därefter utvärderas av EU-kommissionens vetenskapliga kommitté (STECF).

Kvoter beslutas av EU

Varje år beslutar EU:s fiskeministrar om kvoter för Västerhavet, vilket rör svenska fiskare som fiskar i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt. I den förordning som beslutas (TAC-förordningen) kan även en del regler som hör ihop med fiskekvoterna beslutas. De redskapsregler som beslutades för Kattegatt är förknippade med kvoten för torsk i området och syftar till att minska fångster och fiskeridödlighet av torsk.

Läs mer

Redskapsspecifikation för plattfiskrist​ Pdf, 86.5 kB.

Redskapsspecifikation för Seltra300, redskapskod 332 Pdf, 2.1 MB.
se bilaga 11

EU-förordningen (2020/123)
se artikel 15

Nya nationella regler för redskap på gång

HaV kommer inom kort även att informera om nya nationella regler för Seltra-redskap utanför trålgränsen i Skagerrak och om alternativ till nuvarande lyft i kräftristtrålar som används i trålfiskeområden. Förslag till dessa föreskriftsändringar remitterades i december 2019.

Remiss gällande ändrade regler om bottentrål med Seltrapanel och bottentrål med kräftrist

Publicerad: 2020-05-13
Sidansvarig: Webbredaktion