Remiss om ändrade regler för laxfisket i Östersjön och sötvattensområde

Nu kan du tycka till kring ett förslag om ändrade regler för fiske efter lax i Östersjön, delområde 31 med anknytande sötvattensområden. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juni 2020.

Förslaget som presenteras i remissen innebär krav på:

  • Separata vittjningar av fasta fällor i havsområdet och anknytande sötvattensområden
  • Förhandsanmälan av landning av lax från sötvattensområden i anknytning till berört havsområde
  • Positionsangivelse för utsatta laxfällor i havsområdet och anknytande sötvattensområden

Om remissen

Förslaget går nu ut på remiss och svaren ska vara inlämnade till Havs- och vattenmyndigheten senast den 10 maj 2020.

Mer information om remissen och om hur du skickar in ditt svar:

Remiss om ändrade regler för laxfisket i Östersjön, delområde 31 med anknytande sötvattensområden

Publicerad: 2020-04-14
Sidansvarig: Webbredaktion