Lämna synpunkter på förslag om fiskestopp för ål

Havs- och vattenmyndigheten föreslår förbud för fiske efter ål i svenska havsområden mellan 1 november 2020 och 31 januari 2021. Vi föreslår också en stärkt fiskerikontroll av ålfisket. Förslaget är nu ute på remiss och du kan lämna svar fram till den 27 april 2020.

Förslaget om fiskestopp för ål innebär att vi fortsätter skydda den akut hotade ålen. Bakgrunden till förslaget är att EU:s fiskeministrar har beslutat om ett fortsatt tre månaders fiskestopp av europeisk ål. Varje land ska utifrån EU:s beslut om fiskekvoter för 2020 ha en stopperiod under tre sammanhängande månader, mellan den 1 augusti 2020 och den 28 februari 2021. Som medlemsland väljer vi själva tidsperioden.

Vi föreslår förbud för fiske efter ål i svenska kustområden under samma period som de två senaste åren, 1 november till och med 31 januari. Det är då en stor andel vuxna ålen passerar Öresund på sin lekvandring på väg ut ur Östersjön.

Förslag om stärkt fiskerikontroll

Havs- och vattenmyndigheten ser även behov av att stärka fiskerikontrollen och föreslår därför att du som yrkesfiskare ska förhandsanmäla landningen av den ål du har fångat och också ange position för de sumpar där ålarna förvaras innan landning.

Förslaget möjliggör kontroll, ökar kunskapen om var sumparna i ålfisket finns och minimerar risken att sumpar används av fiskare utan licens.

Svara på remissen

Svara på remissen senast 27 april 2020.

Remiss gällande ändrade regler för fiske efter ål i havet

Publicerad: 2020-04-06
Sidansvarig: Webbredaktion