HaV föreslår ändring i föreskrifter för att öka selektivitet i trålfisket i Skagerrak och Kattegatt

På grund av beståndssituation för i synnerhet torsk i Kattegatt och Skagerrak finns det behov av att införa åtgärder i syfte att minska fiskeridödlighet för torsk. En viktig komponent är att förbättra redskapsselektiviteten.

Förslaget innebär att:

  • vid fiske med Seltra-trål i Skagerrak ska den mer selektiva Seltra-trålen med 300 mm fyrkantspanel (redskapskod 332) användas från och med 31 maj. Detsamma gäller enligt EU-förordning i Kattegatt från och med 31 maj.
  • den bakre delen av kräftristtrålen på trålfiskeområden i Skagerrak och Kattegatt får vara utrustad med Seltra-trål med 300 mm fyrkantspanel.

Försök med de åtgärder som föreslås har genomförts inom ramen för ”Selektivt och skonsamt fiske”. Redskapen har utvärderats vetenskapligt av SLU Aqua.

Läs hela remissen här.

Publicerad: 2019-12-20
Sidansvarig: Webbredaktion