Förbud mot svenskt trålfiske av siklöja i Östersjön från och med 17 oktober

Årets begränsande mängd på 700 ton siklöja i Östersjön bedöms vara uppfiskad inom den närmaste tiden. Havs- och vattenmyndigheten har därför beslutat att förbjuda svenskt trålfiske av siklöja i området från och med torsdagen den 17 oktober 2019.

Detta innebär även att från och med den 17 oktober är det inte heller tillåtet att landa siklöja som fångats med trål i Östersjön under den tillåtna tiden.

Läs mer

HVMFS 2019:17PDF

Mer information om årets trålfiske efter siklöja

Publicerad: 2019-10-15
Sidansvarig: Webbredaktion