Remiss om tillfälliga tillstånd för fiske efter havskräfta med artsorterande rist för östersjötrålare

Havs- och vattenmyndigheten remitterar nu ett förslag som innebär att de fiskelicensinnehavare som endast har fisketillstånd för torskfångande redskap i Östersjön med trål, ges möjlighet att ansöka om att bedriva fiske efter havskräfta med bottentrål försedd med artsorterande rist i Västerhavet. Detta efter att EU-kommissionen beslutat att förbjuda fiske efter torsk i de södra delarna av Östersjön från och med den 24 juli 2019, vilket innebär att dessa fiskelicensinnehavare i princip saknar möjlighet att bedriva något fiske.

Den 22 juli 2019 beslutade EU-kommissionen att förbjuda unionsfartyg att fiska torsk i de södra delarna av Östersjön (ICES delområden 24-26) från och med den 24 juli till och med den 31 december 2019, med vissa undantag. För de fiskelicensinnehavare vars enda fisketillstånd är ett tillstånd att fiska efter torsk med trål i Östersjön innebär detta beslut att de saknar fiskemöjligheter för resten av året.

Nästan allt svenskt trålfiske efter torsk i Östersjön har de senaste åren skett i ICES delområden 24-26, där det nu är förbjudet att fiska efter torsk. För att möjliggöra för dessa licensinnehavare att fortsätta fiska föreslås att de ska kunna ansöka hos Havs- och vattenmyndigheten om fisketillstånd, under återstoden av förvaltningsperioden (kalenderåret), för fiske efter havskräfta med bottentrål försedd med artsorterande rist i Västerhavet.

Förslaget går nu ut på remiss och svaren ska vara inlämnade till Havs- och vattenmyndigheten senast den 21 augusti 2019.

Läs mer och lämna svar.

Publicerad: 2019-08-08
Sidansvarig: Webbredaktion