Information om ny förordning för tekniska bevarandeåtgärder

EU har antagit en ny förordning om bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder. Den nya förordningen ger ökade möjligheter att vidta regionala åtgärder för fiskets bedrivande på initiativ av berörda medlemsländer efter samråd med intressenter.

Förordningen träder i kraft under augusti (exakt datum är inte klart ännu) och innehåller tekniska regler för när, var, hur fiske får bedrivas. Förordningen innehåller också regler och instrument för att minimera påverkan på marina ekosystem och för att undvika bifångster av känsliga arter.

Förordningen gäller i alla EU:s vatten. När den nya förordningen träder i kraft upphör nu gällande tekniska förordningar att gälla, till exempel upphör då förordning (EU) nr 850/98 som rör fiske i Västerhavet och förordning (EU) nr 2187/2005 som rör fiske i Östersjön.

Läs mer: Information om ny förordning för tekniska bevarandeåtgärder

Publicerad: 2019-07-08
Sidansvarig: Webbredaktion