Remiss om ändrade regler för nätfiske och handredskap

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, går idag ut med en remiss angående ändrade fiskeregler för Västernorrlands- till norra Uppsala läns kust.

Förslaget ska stärka bestånden av flera kustlevande fiskarter, framför allt öring, sik, gös och gädda. Detta genom att dels begränsa nätfisket under tider och i områden då fisken är som mest känslig för påverkan från fiske och dels genom att införa storleks- och fångstbegränsningar för handredskap.

Läs remissen här.

Publicerad: 2019-05-10
Sidansvarig: Webbredaktion