Uppdaterade art- och redskapskoder för dig som lämnar fångstuppgifter

Den 1 maj 2019 kommer vissa artkoder att uppdateras för att matcha vår artlista mot EU:s och för att förenkla datautbytet med andra länder, organisationer, fångstmottagare och fiskare.

Uppdateringen av föreskriften dröjer

Observera att bilagorna till föreskriften HVMFS 2018:11 inte kommer att hinna uppdateras till den 1 maj. De koderna ska alltså inte användas än. Använd i stället koderna i länkarna här på sidan. Föreskriften kommer uppdateras snarast möjligt.

Här kan du se vilka arter som har uppdaterade koder.Excel

Några arter har också tagits bort från listan samtidigt som en del andra fått uppdaterade svenska eller vetenskapliga namn. Ett par nya arter har också tillkommit.

I redskapslistan har en del inaktuella redskap tagits bort och vissa förtydliganden har gjorts i redskapsbeskrivningarna.

Här kan du se ändringar i redskapslistan.Excel

Fångstrapportering vid fiske

För dig som använder e-loggboken vCatch är det viktigt att du uppdaterar listversion i klienten till den senaste så snart du blir påmind via klienten. Görs inte det kommer inte fångstrapporteringen fungera som den ska.

Här hittar du alltid senaste listversionen av vCatch.

Du som rapporterar via e-journal, behöver inte göra någon uppdatering, artlistan uppdateras automatiskt.

Du som rapporterar fångst på annat sätt till exempel:

  • pappersloggbok
  • kustfiskejournal
  • sötvattensjournal

Du ska använda den här uppdaterade listan med koder.Excel

Fångstmottagare

För dig som är fångstmottagare och lämnar avräkningsnotor eller deklaration om övertagande elektroniskt eller via pappersblankett är det viktigt att du använder de nya koderna från och med 1 maj för att rapporteringen ska fungera.

Här hittar du alla blanketter för fångstmottagare.

Publicerad: 2019-04-25
Sidansvarig: Webbredaktion