Nya regler för yrkesfiske i Östersjön

För att öka skyddet för laxbestånden i Östersjön och säkerställa att Sveriges laxkvot inte överskrids har HaV tagit beslut om nya yrkesfiskeregler. Reglerna gäller från och med den 1 maj 2019.

Ändrade bestämmelser för laxfisket

Inför 2019 års laxfiskesäsong kommer HaV att införa nya regler, bland annat vad gäller rapportering och förhandsanmälan för landning av lax. Nytt med rapporteringen är att den blir tätare och att varje fiskeresa där du fångar lax ska motsvaras av en journalrapport i e-journalen. Journalrapporten ska även innehålla det anmälningsnummer som du får när du gör din förhandsanmälan om landning. Detta skrivs under rubriken Anmälningsnummer när du rapporterar dina fångstuppgifter.

Det är inga förändringar i rapporteringen för dig som omfattas av loggbokskrav.

När det gäller förhandsanmälan har kravet utökats till att även omfatta fångster av lax från ICES område 25, oavsett redskap. Nytt för i år är även att förhandsanmälan ska innehålla uppgifter om antalet laxar. Uppgifterna om antalet laxar ringer yrkesfiskaren in och kompletterar förhandsanmälan med, så länge det görs innan ankomst till hamn.

Kortfattat gäller ändringarna:

  • fördelningen av laxkvoten
  • starttider
  • rapportering
  • förhandsanmälan.

Reglerna börjar gälla den 1 maj 2019.

Du hittar mer detaljerad information på HaV:s webbsida Regler för laxfiske i Östersjön.

Ändringarna finns i sin helhet i HVMFS 2019:5.  Pdf, 153 kB.

Fiske efter strömming

HaV har beslutat att begränsa möjligheterna för länsstyrelserna att ge tillstånd för fiske efter strömming med fasta fällor innan laxfiskets start. Bara de yrkesfiskare som redovisat fångst av strömming innan laxfiskestart under något av de två senaste kalenderåren kan beviljas tillstånd för strömmingsfiske med fasta fällor under 2019. Detta gäller fiske av strömming innan laxfiskets start den 17 juni.

Reglerna börjar gälla den 1 maj 2019.

Ändringarna finns i sin helhet i HVMFS 2019:4 Pdf, 114.4 kB..

Publicerad: 2019-04-25
Sidansvarig: Webbredaktion