Tydligare infiskningskrav och möjlighet att ändra koncentrationsnivåer

HaV skickade den 20 november 2018 ut en remiss om anpassningar av regelverket i HVMFS 2004:19 inför 2019. Ändringarna träder i kraft den 1 februari 2019.

Förtydligande om infiskningskrav per fisketillstånd

Idag gäller infiskningskrav för de flesta fisketillstånd och majoriteten har som krav att infiskningen ska bestå av 1 000 kg fördelade kvoterade arter. För de som fiskar med passiva torskfångande redskap i Västerhavet är det olämpligt att ha ett infiskningskrav som avser kvoterade fördelade arter. HaV har därför beslutat att kravet för dessa tillstånd ska omfatta en total fångst om 1 000 kg av samtliga loggboksförda och landade arter.

Observera att det sedan den 1 januari 2018 föreligger separata infiskningskrav för västra respektive östra Östersjön. För att få båda tillstånden förnyade måste infiskningskravet uppfyllas i båda områdena före den 30 november.

Tillfälligt ändrade koncentrationsnivåer om det finns särskilda skäl

HaV har beslutat att införa möjligheten att i undantagsfall tillfälligt höja en eller flera koncentrationsnivåer för en begränsad period under det aktuella året. Möjligheten ska endast tillämpas i synnerligen motiverade fall och på ett sätt som inte riskerar att syftet med koncentrationsnivåerna sätts ur spel. En sådan höjning ska därför motiveras av HaV i ett särskilt beslut.

Läs föreskriften HVMFS 2019:1PDF.

Licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet HVMFS 2014:19.

Publicerad: 2019-01-23
Sidansvarig: Webbredaktion