Förslag om anpassning av reglerna inför 2019 kring fördelning av fiskemöjligheter inom demersalt fiske

Förslagen innebär tillfälligt ändrade koncentrationsnivåer och tydligare infiskningskrav per särskilt tillstånd.

Förslaget går nu ut på remiss och svaren ska vara inlämnade senast 12 december 2018.

Läs mer om remissen här.

Publicerad: 2018-11-20
Sidansvarig: Webbredaktion