Uppdaterad information om fiskeregler i Bratten och Koster

I Bratten och Koster finns flera känsliga miljöer som skyddas helt från yrkesfiske bland annat genom fiskefria zoner och trålförbud. Nu har vi uppdaterat informationen om fiskeregler i områdena.

HaV övervakar och kan åtalsanmäla överträdelser i de fiskefria zonerna, exempelvis om ett fiskefartyg bedrivit fiskeverksamhet, inte haft redskapen surrade eller stuvade vid transitering eller inte använt AIS.

Läs mer

Fiskeregleringar i Bratten

Fiskeregleringar Koster

Publicerad: 2018-11-07
Sidansvarig: Webbredaktion