Remiss om utökat trålförbud i Kattegatt och Skagerrak

HaV har remitterat ett förslag om att utöka förbudet av trålfiske med en maskstorlek om minst 16 mm men understigande 32 mm i Skagerrak och Kattegatt till att också gälla under oktober månad varje år.

Sista svarsdatum för remissen är 18 september 2018.

Läs remissen med bilagor här.

Publicerad: 2018-08-31
Sidansvarig: Webbredaktion