Nya landnings- och omlastningshamnar för blåfenad tonfisk

Havs- och vattenmyndigheten har utsett landnings- och omlastningshamnar för blåfenad tonfisk. De nya föreskrifterna börjar gälla 16 juli 2018.

Blåfenad tonfisk är en av arterna som idag regleras av internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten, som EU är part i.

Inget svenskt riktat fiske efter blåfenad tonfisk är tillåtet

Däremot omfattas arten av landningsskyldigheten i vissa fall och i vissa fiskerier när den fångas som bifångst. För mer information om regler vid bifångst av blåfenad tonfisk, klicka på länken.

I den gällande återhämtningsplanen, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1627 av den 14 september 2016, finns bland annat krav på landning och omlastning av blåfenad tonfisk i utsedda hamnar.

Då blåfenad tonfisk inte förekommit i svenska vatten på många år har Havs- och vattenmyndigheten (HaV) tidigare inte föreskrivit om sådana utsedda hamnar. Sommaren 2017 fick dock fiskefartyg i Skagerrak/Kattegatt vid ett fåtal tillfällen blåfenad tonfisk som bifångst.

HaV har därför beslutat att föreskriva om särskilt utsedda landnings- och omlastningshamnar i enlighet med EU-regleringen. En remiss med förslag på hamnar skickades ut till berörda den 1 juni. Ingen av de svarande instanserna avstyrkte förslaget.

Den 16 juli träder de nya hamnföreskrifterna i kraft där det anges i vilka hamnar det är tillåtet att landa och omlasta blåfenad tonfisk.

Ändringsföreskriften HVMFS 2018:9PDF

Publicerad: 2018-07-03
Sidansvarig: Webbredaktion