Att tänka på i laxfisket i Östersjön

Inför laxfiskestarten vill Havs- och vattenmyndigheten och Kustbevakningen påminna om ett antal saker som är viktiga för er som kommer att bedriva laxfiske.

  • Vid fiske efter lax krävs snabb rapportering för att inte kvoten ska överskridas. Därför ska fisket rapporteras elektroniskt i din e-journal senast två kalenderdagar efter den kalenderdags slut då redskapen vittjades.
  • Fångst av lax ska delas upp i fettfenklippt och vild lax. Vid fångst av både vild lax och lax med klippt fettfena redovisas detta genom att ange två rader med lax i fångstfliken i e-journalen. Den rad som visar fettfenklippt lax markeras genom att klicka i rutan fettfenklippt. Om du fångat vild lax lämnar du rutan omarkerad.
  • Lax ska alltid anges i antal och kilon, detta gäller även vid rapportering av till exempel återutsatt lax eller vid kastad rovdjurskadad lax. När den fångats och sedan kastats ska den inte rapporteras som fångst utan enbart redovisas som kastad kvantitet.
  • Alla laxfällor ska vara märkta med fullständigt för- och efternamn och adress eller telefonnummer eller särskilt registreringsnummer som Länsstyrelsen tillhandahåller. Båtar som används vid fisket ska även de vara märkta med distriktbeteckning.
  • När fisk transporteras till en förstahandsmottagare ska den åtföljas av ett transportdokument som sedan skickas in till Havs- och vattenmyndigheten. Lax som transporteras till Finland ska vara räknad och vägd.
  • Observera att om du bedriver annat fiske under samma period som laxfisket ska även dessa arter och redskap rapporteras elektroniskt i samma e-journal som laxen. Det är inte möjligt att rapportera både elektroniskt och via papper för samma period.
  • Sälskadade redskap redovisas som en separat fiskeaktivitet utan fångst. Sälskadade redskap redovisas med den redskapsmängd (meter eller antal) som har sälskador eller innehåller sälskadad fisk. Denna information används bland annat vid beräkning av sälskadeersättning och är viktig att rapportera i samband med rapporteringen av fisket.

Mer information hittar ni på vår sida om laxfiske i Östersjön.

Publicerad: 2018-05-31
Sidansvarig: Webbredaktion