Regler för bifångst av blåfenad tonfisk

Sidan om regler för bifångst av blåfenad tonfisk har uppdaterats. EU har antagit en ny förordning (förordning (EU) nr 2017/2107), som inför regler som antagits av ICCAT, den internationella kommissionen för atlantisk tonfisk.

Reglerna innebär att fartyg med en längd om 20 meter och däröver ska återutsätta all fångst av blåfenad tonfisk. Regeln innebär att eventuell fångst av blåfenad tonfisk inte får behållas ombord, omlastas eller landas.

Denna regel följer av bindande rekommendationer från ICCAT.

Sidan om regler för bifångst av blåfenad tonfisk hittar du här.

Publicerad: 2018-04-25
Sidansvarig: Webbredaktion