Nya regler om rapportering av makrill i kustfiskejournal

HaV har nu beslutat att rapportering av makrill i kustfiskejournal från och med den 1 maj 2018 ska ske genom rapportering i den elektroniska kustfiskejournalen inom två dagar efter att redskapen vittjades.

I det förslag som gått ut på remiss finns underlag och närmare motivering till HaV:s beslut om ändrade föreskrifter.

Föreskriften som ändrar nuvarande regler är HVMFS 2018:5 Pdf, 15.2 kB..

Särskilda informationsutskick till de som berörs

De befälhavarna som förra året rapporterade fångst av makrill kommer omgående få ett särskilt informationsbrev om ändringen och om hur de får tillgång till den elektroniska kustfiskejournalen.

Brevet kommer i slutet av veckan att följas upp med ytterligare ett utskick med information om hur rapporteringen ska göras.

I båda breven kommer det att finnas kontaktuppgifter till de personer på HaV som ge hjälp hur rapporteringen ska göras.

Publicerad: 2018-04-24
Sidansvarig: Webbredaktion