HaV föreslår förbud för ålfiske under tre månader för att skydda den hotade ålen

I en remiss presenterar HaV ett förslag på hur Sverige ska tillämpa nya regler från EU gällande fiske efter ål. HaV föreslår förbud under perioden november 2018 till och med januari 2019.

Under 2018 inför EU nya regler för att skydda den hotade ålen. Reglerna innebär förbud för yrkesfiske av ål i havet under en valfri sammanhängande period mellan den 1 september 2018 och 31 januari 2019. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ansvarar för att genomföra beslutet i Sverige.

Remiss

I en remiss presenterar HaV nu ett förslag på hur Sverige ska tillämpa de nya EU-reglerna. Förslaget gäller ändring av bilaga 10 om fiske efter ål med stöd av särskilt tillstånd i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön. Förslaget avser förbud för fiske efter ål i havet under perioden från och med den 1 november 2018 till och med den 31 januari 2019.

Läs mer och svara på remissen här. Sista svarsdatum är den 4 maj 2018.

Publicerad: 2018-04-13
Sidansvarig: Webbredaktion