Laxkvoten för 2018 i Östersjön klar

Vi har nu beslutat om ändrade föreskrifter gällande kustfiske efter lax i Östersjön. Vid fördelning av laxkvoten har hänsyn tagits till laxbeståndens status och skyddsbehov.

I det förslag som har gått ut på remiss finns underlag och närmare motivering till HaV:s bedömning av hur laxkvoten bör fördelas.

Fångstbegränsningar

HaV har beslutat att fördela den för svenskt kustfiske med fasta redskap tillgängliga laxkvoten under år 2018 enligt följande (gäller från och med 26 mars 2018):

  • I delområde 31 får 19 000 laxar fångas. Av dessa får högst 12 000 vara vilda laxar.
  • I delområde 30 får 7 500 laxar fångas.
  • I delområde 22 – 29 får 200 laxar fångas.

Läs mer

Den nya föreskriften, HVMFS 2018:3, träder i kraft 26 mars 2018 och du hittar den i sin helhet på webbsidan Pdf, 9.8 kB..

Läs mer om Laxfiske i Östersjön 2018

Publicerad: 2018-03-20
Sidansvarig: Webbredaktion