Östersjöns fiskekvoter för 2018 klara

EU:s fiskeministrar är nu överens om nästa års fiskekvoter i Östersjön. Arterna som omfattas är torsk, sill, skarpsill, lax och rödspätta. Beslut om ålfisket i havet bordläggs fram till ministerrådet i december.

Här kan du se tabell för samtliga kvoter i Östersjön för 2018 som är av betydelse för svenskt yrkesfiske.

Beslutet innebär stora sänkningar i kvoten för sillen i Bottenhavet/Bottenviken (SD 30-31) och den västra sillen (SD 22-24).

För yrkesfisket sänks torskkvoterna med 8 procent i östra Östersjön, medan det inte är någon ändring av kvoten för den västra torsken. En ny
sommarstängning införs 2018 för torskfisket i östra Östersjön, från 1 juli till och med 31 augusti.

För västra torsken är stängningsperioden samma som tidigare (1 februari – 31 mars). Fångstbegränsningen för fritidsfisket på högst fem torskar per person och dag och under lekperioden till tre torskar förändras inte.

Fiskemöjligheter för Östersjön 2018

Beslutade fiskemöjligheter för Östersjön för 2018 (i procent, jämfört med
2017):

  • Torsk, östra Östersjön: - 8
  • Torsk, västra Östersjön: Ingen ändring
  • Lax, centrala Östersjön: - 5
  • Lax, Finska Viken: - 5
  • Skarpsill: + 1
  • Sill, västra Östersjön: - 39
  • Sill, centrala Östersjön: + 20
  • Sill, Rigabukten: - 7
  • Sill, Bottenhavet och Bottenviken: - 40
  • Rödspätta: - 10

Pressmeddelande: Östersjöns fiskekvoter för 2018 klara: Svaga bestånd ger sänkt kvot för laxfiske

Regeringens pressmeddelande: Östersjöns fiskekvoter för 2018 beslutade

Publicerad: 2017-10-12
Sidansvarig: Webbredaktion

Relaterad information