Förbud mot visst svenskt fiske av lax i Bottenviken från och med den 29 juni

Vi har beslutat förbjuda svenskt fiske av lax med oklippt fettfena i ICES-delområde 31, eftersom årets svenska fördelade kvot är i det närmaste uppfiskad.

Årets svenska fördelade kvot om 11 000 stycken laxar med oklippt fettfena i ICES-delområde 31 i Östersjön är i det närmaste uppfiskad. Havs- och vattenmyndigheten har därför beslutat förbjuda svenskt fiske av lax med oklippt fettfena i området från och med den 29 juni 2017.

Fiske av lax i delområde 31 får endast avse fettfenklippt lax i fredningsområdet Ume älv som anges i bilaga 5 och i de terminalfiskeområden som anges i bilaga 6 till Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Efter den 30 juni är det också förbjudet att landa eller omlasta annan lax än den som anges i andra stycket med fiskfällor, tinor/mjärdar, ryssjor och bottengarn.

Förbudet gäller inte bifångster av lax med andra redskap än ovan nämnda eftersom sådana fångster omfattas av landningsskyldighet.

Bilaga: HVMFS 2017:10 Pdf, 16.1 kB.

Publicerad: 2017-06-27
Sidansvarig: Webbredaktion