Anpassning av redovisning för förstahandsmottagare på grund av landningsskyldigheten

Landningsskyldighet innebär att alla fångster av kvoterade arter ska registreras, landas och räknas av kvoterna oavsett storlek.

Landningsskyldigheten införs stegvis för olika havsområden, arter och fisken inom EU och ska vara helt införd 2019.

På grund av den träder nya redovisningsregler i kraft i form av att:

  1. fångsten ska redovisas i över och under MRB (minsta referensstorlek för bevarande)
  2. fångst som landas över MRB ska redovisas som LSC (Legally Sized
    Catch)
  3. fångst som landas under MRB ska redovisas som BMS (Below Minimum Size).


Dessa koder ska användas av bland annat fiskare och förstahandsmottagare i samband med redovisningen av fångst ifrån havet som landas och säljs.

Nu är våra datasystem för avräkningsnotor och deklarationer om övertagande anpassade för att registrera stor och liten fisk. Detta innebär att du som förstahandsmottagare nu måste anpassa ditt system så att du kan skicka dina XML-filer med information om stor och liten fisk till oss.

Anpassningen av systemen för XML-filer ska vara klar senast den 1 januari 2017.

Läs här för mer information och teknisk beskrivningWord

Publicerad: 2016-08-26
Sidansvarig: Webbredaktion