Beslut om ny flerårig plan för torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön

Europaparlamentet och rådet har antagit en ny flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön. Planen ersätter den tidigare förvaltningsplanen för torsk i Östersjön från 2007. 

Efter en längre tids förhandling har nu den första fleråriga planen omfattande flera arter kunnat godkännas. Det är också den första planen som godkänns efter att den gemensamma fiskeripolitiken reformerades 2014.

Planen syftar till att nå de mål som fastställts för den gemensamma fiskeripolitiken och framförallt målet om att nå och upprätthålla maximal hållbart avkastning (MSY) för de bestånd som berörs av planen. Planen ska även bidra till att bland annat eliminera utkast samt minimera inverkan på marina ekosystem.

Läs mer: Beslut om ny flerårig plan för torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön

Pressmeddelande: Havs- och Vattenmyndigheten

Pressmeddelande: Regeringskansliet

Publicerad: 2016-07-20
Sidansvarig: Webbredaktion