Förbud mot svenskt fiske av lax i Östersjön

Från och med 13 juni 2016 råder förbud för svenskt fiske av lax i Östersjön inom ICES-delområden 22-29.

Årets svenska fördelade kvot om 350 stycken laxar i ICES-delområden 22-29 i Östersjön är i det närmaste uppfiskad. Havs- och vattenmyndigheten har därför beslutat förbjuda svenskt fiske av lax i områdena från och med den 13 juni. Efter den 14 juni är det också förbjudet att landa eller omlasta lax som fång­­ats i förbuds­om­rådena under tillåten tid med fiskfällor, tinor/mjärdar, ryssjor och bottegarn. Sådan lax får inte heller försäljas i första led efter den 15 juni.

Förbudet gäller inte fångster av lax i pelagiskt fiske respektive i laxfiske med andra redskap än ovan nämnda eftersom sådana fångster omfattas av landningsskyldighet.

Laxfiske med andra redskap anses i detta fall vara garn/nät-fiske med en maskstorlek om 157 mm eller större eftersom lax är en angiven målart enligt bilaga III till rådets förordning (EG) nr 2187/2005. Lax som fångas med sådan maskstorlek omfattas därför av landningsskyldighet i de fall redskapet används i fiske efter andra målarter än lax.

Bilaga: HVMFS 2016:20

Publicerad: 2016-06-09
Sidansvarig: Webbredaktion