Utökad rapportering av fångst ombord av äkta tunga

Från och med den 8 februari 2016 införs en möjlighet för Havs- och vattenmyndigheten att besluta om en utökad rapportering av fångst ombord av äkta tunga för fiskare som använder kustfiskejournal (inklusive elektronisk journal).

Syftet är att säkerställa en effektiv kvotavräkning av äkta tunga. Eftersom äkta tunga omfattas av landningsskyldighet i vissa redskap under 2016 och med tanke på att 2015 års fiske efter äkta tunga stoppades i juni på grund av uppfiskad kvot finns ett behov av snabb tillgång till fångstuppgifter för äkta tunga. Annars finns risk för att den nationella kvoten av äkta tunga kommer att överskridas innan fisket hinner stoppas.

Läs mer om ändringen i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område.

Publicerad: 2016-02-09
Sidansvarig: Webbredaktion