Nu gäller den nya kontrollplanen för NEAFC

Den 1 juli 2015 träde den nya kontrollplanen för NEAFC i kraft. Från och med detta datum kommer kontrollplanen att omfatta både fryst och färsk fisk.

För de tredjelandsfartyg som vill landa sin fångst i Sverige gäller följande:

  • Ett tredjelandsfartyg som vill landa fryst fisk i Sverige ska anmäla detta 72 timmar innan ankomst. Göteborg är utpekad landningshamn.
  • Ett tredjelandsfartyg som vill landa färsk fisk i Sverige ska anmäla detta 4 timmar innan ankomst. Utpekade hamnar framgår av våra förskrifter (FIFS 2004:25 kap. 9).

För svenska fartyg som ska landa sin fångst i Norge hänvisas till norska fiskeridirektoratets hemsida, www.fiskeridirektoratet.no eller norska FMC.

Publicerad: 2015-07-02
Sidansvarig: Webbredaktion