Laxkvoten för 2015 i Östersjön klar

Vi har nu beslutat om ändrade föreskrifter gällande kustfiske efter lax i Östersjön.

Fångstbegränsningar

Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att fördela den för svenskt kustfiske med fasta redskap tillgängliga laxkvoten under år 2015 enligt följande:

  • I delområde 31 (Bottenviken) får 18 000 laxar fångas. Av dessa får högst 12 000 vara vilda laxar.
  • I delområde 30 får 7 500 laxar fångas.
  • I delområde 22 – 29 får 350 laxar fångas.
  • 1 020 laxar fördelas inte utan reserveras för bifångster i andra redskap och för att täcka upp eventuellt överfiske av kvoten eller mellan områdena.

Anmälningar och rapporter

Havs- och vattenmyndigheten har även beslutat om ett förtydligande i förhandsanmälan om landning av lax, yrkesmässigt fångad med fasta redskap. Vid anmälan ska landningspositionen anges med två decimalers noggrannhet.

Gäller från och med 27 maj

Den nya föreskriften, HVMFS 2015:9, träder i kraft den 27 maj 2015 och du hittar den i sin helhet på webbsidan Nya föreskrifter 2015.

Publicerad: 2015-05-26
Sidansvarig: Webbredaktion