Höjning av fångstmängderna per vecka för torsk i Skagerrak med passiva redskap

Med hänvisning till nuvarande infiskning och kvotsituation bedömer Havs- och vattenmyndigheten att fångstmängderna per vecka för fiske efter torsk i Skagerrak med passiva redskap ska höjas från 300 kg till 500 kg.

Fångstmängden per vecka för torsk med passiva redskap i Skagerrak höjs från 300 kg till 500 kg då detta förhoppningsvis ger möjlighet till att kvoten kan nyttjas fullt ut under året utan att behöva stoppas i förtid.

Gäller från och med 27 maj 2015

De nya nivåerna och den nya föreskriften, HVMFS 2015:9, träder i kraft den 27 maj 2015 och du hittar den i sin helhet på webbsidan Nya föreskrifter 2015.

Publicerad: 2015-05-26
Sidansvarig: Webbredaktion