Förtydligande om skaldjur från Jordbruksverket

Det är inte bara fisk som måste märkas enligt handelsnormernas krav. Även skaldjur ska märkas med storleks- och färskhetskategori och uppgifterna ska framgå på lådan och/eller partiet.

Vissa skaldjur som fångas av svenska yrkesfiskare omfattas av EU:s handelsnormer. Det gäller exempelvis havskräftor, nordhavsräkor och krabbtaskor.

Att produkterna omfattas av handelsnormer betyder bland annat att varje parti av dessa produkter vid första försäljning ska vara märkta med:

  • färskhetskategori
  • storlekskategori
  • nettovikt (undantaget standardlådor)
  • produktform

Handelsnormerna innebär även att de partier som säljs ska vara enhetliga. Ett parti är enhetligt om maximalt 10 procent av partiets vikt är av en annan färskhets- eller storlekskategori omedelbart under eller över den kategori som anges på partiet.

Små mängder som fiskaren säljer direkt till detaljhandlare eller konsumenter är undantagna från kravet på märkning och övriga regler i handelsnormerna.

Om partiet inte är korrekt märkt vid en kontroll kommer Jordbruksverket kräva att ansvarig person märker partiet på ett korrekt sätt innan det säljs. Korrekt märkning innebär att samtliga ovan nämnda uppgifter framgår på lådan och/eller partiet.

Vid frågor kontakta:

Enheten för handel och marknad

Annelie Rosell

Mobilnr: 070-369 73 65

E-post: annelie.rosell@jordbruksverket.se

Läs mer på HaV:s sida Vad gäller för mig som köper fisk och skaldjur?

Publicerad: 2015-02-13
Sidansvarig: Webbredaktion