Nya fredningsområden för havsöring på Gotland

Havs- och vattenmyndigheten inrättar två nya fredningsområden på Gotland vid Västergarnsån och Vitärtsbäcken. I dessa områden förbjuds allt fiske från 1 oktober till 31 december.

Syftet med de nya bestämmelserna är att skydda havsöring under lekvandring.

Havsöringen på Gotland leker ofta i små vattendrag. I och med att ön är hårt utdikad varierar dock tillgången på vatten starkt i flera vattendrag, vilket påverkar havsöringen negativt.

Läs mer om minimimått, fredningstid och fångsbegränsningar för öring.

Publicerad: 2014-09-16
Sidansvarig: Webbredaktion