Information om landningsskyldigheten

Landningsskyldighet innebär att all fisk som fångas ska tas ombord och landas i hamn. I EU införs landningsskyldighet 2015.

All lagstiftning som rör landningsskyldigheten är dock ännu inte klar. Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket vill informera om det vi vet nu och vi kommer att uppdatera informationen på våra webbsidor när vi vet mer.

Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens sidor

Publicerad: 2014-07-04
Sidansvarig: Webbredaktion