Utlysning av medel till nordiska insatser för en bättre havs- och kustmiljö

Hitta på sidan

Nordiska Ministerrådets Hav- och kustgrupp, NHK, stöder samarbetsprojekt för nordiska insatser om en förbättrad havs- och kustmiljö, Nordiskt samarbetsprogram för miljö och klimat 2019-2024.

Nordiska Hav- och kustgruppen, NHK, fokuserar arbetet med att ta fram underlag för gemensamma nordiska insatser om en förbättrad havs- och kustmiljö. Minst tre nordiska länder ska delta i projektet, som ska ha en tydlig nordisk nytta.

Ansök senast den 4 juni

Ansökningsfristen för att lämna in ansökningar till Hav- och kustgruppen är den 4:e juni 2021 (för medel 2022).

Utlysning från Nordiska Hav- och kustgruppen (NHK).

Prioriterade teman för 2022

  • Miljöeffekter av olika marina offshore-näringar (Environmental impacts from various offshore industries)
  • Identifiera andra åtgärder (OECMs), än skyddade områden, och utvärdera dess effekter på havsmiljöer (Identify other measures (OECMs), besides protected areas, and evaluate the impacts on marine environments)
  • Främja harmonisering och implementering av e-DNA metodanvändning i marin övervakning (Encourage harmonization and implementation of e-DNA methods in marine monitoring)
  • Samlad påverkan (kumulativa effekter) på marina ekosystem – harmonisering/metodutveckling och gemensamt förarbete av rekommendationer/policy brief som kan användas i förvaltnin (Cumulative effects on marine ecosystems – harmonization/method development and joint preparation of recommendations/policy briefs, useful in management)
  • Sekundära effekter av havsförsurning och ökad havstemperatu (Secondary impacts from marine acidification and increased sea temperature)

Ansökan om medel kommer att bedömas utifrån:

  • Relevans och nordisk nytta
  • Kvalitet på genomförandebeskrivningen
  • Gruppsammansättning och erfarenheter
  • Nya idéer inom 2022 års teman
  • Förmedlingsplan av erhållna resultat
Publicerad: 2021-04-14
Sidansvarig: Webbredaktion