Utlysning av medel till nordiska insatser för en bättre havs- och kustmiljö

Nordiska Ministerrådets Hav- och kustgrupp, NHK, stöder samarbetsprojekt för nordiska insatser om en förbättrad havs- och kustmiljö, Nordiskt samarbetsprogram för miljö och klimat 2019-2024.

Nordiska Hav- och kustgruppen, NHK, fokuserar arbetet med att ta fram underlag för gemensamma nordiska insatser om en förbättrad havs- och kustmiljö. Minst tre nordiska länder ska delta i projektet, som ska ha en tydlig nordisk nytta.

Ansökan

Ansökningsfristen för inlämnande av ansökningar till Hav- och kustgruppen är den 3:e juni 2020 (för medel i 2021).

Utlysning från Nordiska Hav- och kustgruppen (NHK).

Prioriterade teman för 2021

  • Påverkan på havsmiljön och dess biodiversitet från utnyttjandet av marina resurser, exempelvis bifångst från fiskeri.
  • Den gröna omställningens påverkan på havsmiljön och dess biodiversitet, såsom havsbaserad förnyelsebar energiutvinning.
  • Miljöeffekter av utsläpp av avgasreningsvatten med skrubber från sjöfarten i nordiska vatten.
  • Risker för oljeutsläpp och/eller oavsiktliga konsekvenser vid vissa typer av oljebekämpning, i samarbete med till exempel Köpenhamnsavtalet.
  • Ekosystembaserad havsförvaltning – nordisk koordinering och metodutveckling för att bevara och hållbart nyttja naturresurser.
  • Effekter av klimatförändringar och olika former av skyddsrestriktioner och marina skyddsområden på ekosystems resiliens.
  • Har den nordatlantiska havscirkulationen förändrats, en sammanställning av tillgänglig data/litteratur och kunskapshål för framtida övervakning.
Publicerad: 2020-05-05
Sidansvarig: Webbredaktion