Utlysning av medel för aktiviteter kring Laxens år 2019

Planering och projektering av regionala och lokala aktiviteter för att uppmärksamma International Year of the Salmon - Laxens år 2019.

Nationella fiskevårds-, fiske- och miljöorganisationer kunde under 2018 söka medel till planering och projektering av regionala och lokala aktiviteter som syftar till att under International Year of the Salmon - Laxens år 2019 lyfta fram bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av laxen.

De aktiviteter som tilldelats bidrag presenteras på HaV:s webb och på den internationella websidan om International Year of the Salmon. Totalt har Havs- och vattenmyndigheten avsatt cirka 250 000 kronor för detta ändamål.

Organisationer som fått bidrag från HaV att genomföra aktiviteter under Laxens år

Sveriges Fiskevattenägareförbund

Ska arrangera Laxens dag i nedre Ljungan och Ätran för att sprida kunskap om laxbestånden och älvarna till bland annat allmänheten.

Sportfiskarna

Ska arrangera publika arrangemang riktade till allmänheten om laxbestånden och förvaltningen i nio vattendrag från Rönneå i söder till Råne älv i norr.

Ätrans vattenråd

Ätrans vattenråd ska ta fram informationsmaterial och genomföra vattendragsvandringar och sprida kunskap om laxbestånden och älvarna till bland annat skolelever och allmänhet.

Länsstyrelsen Västerbottens län

Länsstyrelsen Västerbottens ska genomföra olika aktiviteter som Laxens dag, laxkonferens, Laxracet och visning av Stornorrfors fiskväg samt sprida kunskap om laxbestånden och älvarna till bland annat skolelever och allmänhet.

Emåförbundet

Emåförbundet ska arrangera Laxens dag i Emån och sprida kunskap om Emån och dess laxbestånd till bland annat skolelever och allmänhet.

Naturskyddsföreningen Södra Halland

Naturskyddsföreningen Södra Halland har inom Laholmsbuktens Havsnätverk ska genom föreläsningar och exkursioner till laxåar sprida kunskap till allmänheten om laxen i Laholmsbukten och dess vandringsleder.

Laholms Fiskevårdsområdesförening

Laholms Fiskevårdsområdesförening, FVOF, ska genomföra publika arrangemang riktade till allmänheten om laxbeståndet och förvaltningen i Lagan.

Riktlinjer för bedömning och prioritering av inkomna intresseanmälningar

När vi gått igenom inkomna intresseanmälningar har vi bedömt:

  • Förutsättningen att förmedla kunskap och upplevelser till en intresserad allmänhet om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande om laxbestånden.
  • Möjligheten till samarbeten med lokalsamhällen som skolor och lokala fiskevårds-, fiske- och miljöorganisationer.
  • Möjligheten att nationellt eller regionalt samordna och genomföra flera lokala aktiviteter på olika platser för att uppmärksamma bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av laxbestånden.
Publicerad: 2018-10-15
Sidansvarig: Webbredaktion