Utlysning av forskningsmedel för våtmarkers ekosystemtjänster

Naturvårdsverket bjuder in enskilda forskare eller forskargrupper att söka medel för forskningsprojekt på upp till 5 miljoner kronor fördelat på upp till tre år (2020–2022).

Målsättningen är att bevilja flera projekt inom området. Total budget på utlysningen är cirka 30 miljoner kronor.

Syftet är att ta fram ny kunskap gällande våtmarkers ekosystemtjänster som kan användas i Naturvårdsverkets, Havs- och vattenmyndighetens, Sveriges geologiska undersöknings och Länsstyrelsernas arbete. Resultaten ska till exempel kunna vara delunderlag för myndigheternas vägledning gällande skydds- och restaureringsåtgärder, klimatanpassning, annan samhällsplanering eller förslag till utveckling av styrmedel. Det är särskilt viktigt att åtgärder för våtmarker styrs geografisk dit de gör störst nytta och ger bäst leverans av ekosystemtjänster.

Sista ansökningsdag är 3 september 2019.

Publicerad: 2019-05-05
Sidansvarig: Webbredaktion