Medfinansiering av projekt som görs för att kartlägga, dragga och ta upp förlorade fiskeredskap (EHFVF)

Hitta på sidan

Medel för medfinansiering 2023 är nu slut.

Foto: CC BY Tim Sheerman Chase

Foto: CC BY Tim Sheerman Chase

Under 2023 har Havs- och vattenmyndigheten gjort det möjligt för aktörer som behöver medfinansiering för projekt att söka bidrag under Europeiska Havs-, fiskeri- och vattenbruks fonden (EHFVF). Projekten ska identifiera och kartlägga områden med förlorade fiskeredskap och även samla in förlorade fiskeredskap.

Finansieringsintyg är nu utfärdade för samtliga aktörer som beviljats medfinansiering, och inga ytterligare medel finns att söka 2023. Nya medel för medfinansiering kommer att anslås under 2024.

Publicerad: 2023-02-21
Uppdaterad: 2023-03-10
Sidansvarig: Webbredaktion