Bidrag till åtgärder för en tryggad tillgång till dricksvatten

Hitta på sidan

Bidraget har kunnat sökas årligen 2019 till och med 2022. Det finns inga nya medel att söka 2023.

Om bidraget

2019 infördes ett statligt stöd till åtgärder för en tryggad tillgång till dricksvatten. Stödet infördes genom förordning (2019:556) om statligt stöd för bättre vattenhushållning. Förordningen innebär att länsstyrelserna får ge bidrag till åtgärder för bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten. Havs- och vattenmyndigheten har årligen tilldelat länsstyrelserna medel för detta och bidraget har sedan kunnat sökas hos länsstyrelserna. För 2023 finns inga nya medel att söka.

Totalt har över 500 projekt tilldelats bidraget som har avsett åtgärder i fråga om vattenskyddsområden, vattenbesparing, framtagning av kunskaps- och planeringsunderlag, investering i ny teknik eller andra åtgärder för en tryggad tillgång till dricksvatten. Bidraget har även använts av länsstyrelserna för arbete gällande samma bidrag.

Slutrapportering och slutlig utbetalning

De som fått bidrag 2022 ska lämna slutrapport till Länsstyrelsen senast den 31 oktober 2023, om inget annat anges i besluten från Länsstyrelsen. Efter att Länsstyrelsen granskat slutrapporten beslutar den om slutligt bidrag och betalar ut återstående belopp

Publicerad: 2023-03-09
Uppdaterad: 2023-03-09
Sidansvarig: Webbredaktion