Nytt om fiskeregler 18 april 2024

Remiss om bland annat ändrade regler för lax

Remissen gick ut igår till regioner och producentorganisationer.

Förslaget gäller dels områdesvis och tidsmässig fördelning av tillgänglig svensk kvot för yrkesmässigt fiske av lax i Östersjön, dels ändrade bestämmelser för fiske med fast redskap och nät i delområde 30 till syfte att begränsa riktat fiske efter lax och oavsiktliga fångster av lax. Därutöver omfattar remissen även ett förslag om utökat undantag för krav att upprätta och skicka in transportdokument vid fisketransporter högst 20 km från landningsplatsen.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juni 2024.

Läs remissen här.

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2024-05-22

    Den 25 maj införs ett fem veckors trålstopp i delar av Bottenhavet.

  2. Nytt om fiskeregler 2024-05-21

    Beslut om beviljade överlåtelser i e-tjänsten Fiskerätt kommer inte längre att skickas ut via e-post eller vanlig post.

  3. Nytt om fiskeregler 2024-04-24

    HaV och Kustbevakningen fokuserar på räkfisket under fem veckor.

Publicerad: 2024-04-18
Sidansvarig: Webbredaktion