Nytt om fiskeregler 28 mars 2024

Nya fredningsområden

Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att införa 12 nya fredningsområden i Uppsala, Stockholms, Östergötlands och Blekinge län samt att införa förändringar i ett par befintliga fredningsområden.

Bakgrund till beslutet och kartor över områdena finns här:

Det slutliga beslutade reglerna framgår i föreskriften HVMFS 2024:3. Pdf, 251.8 kB.

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 april 2024.

För frågor om respektive område hänvisas i första hand till länsfiskekonsulenten i det län fredningsområdet ligger i.

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2024-03-27

    Snart infaller de fredningsperioder för att skydda lekande sill/strömming i Östersjön som ministerrådet beslutade i oktober förra året.

  2. Nytt om fiskeregler 2024-03-26

    Förbud för ålfiske i havet mellan 15 september 2024 och 15 mars 2025.

  3. Nytt om fiskeregler 2024-03-26

    Havs- och vattenmyndigheten har dels ändrat höstfredningstiden för fiske med nät efter siklöja i Mälaren, dels infört ett nytt fredningsområde i Garnsviken (Mälaren). De nya bestämmelserna träder ikraft den 1 april 2024.

Publicerad: 2024-03-28
Sidansvarig: Webbredaktion