Nytt om fiskeregler 26 mars 2024

Förbudsperiod för ålfiske i havet

Förbud för ålfiske i havet mellan 15 september 2024 och 15 mars 2025.

EU:s ministerråd har under de senaste sju åren fattat beslut om att begränsa fisket av ål i havet genom att införa förbudsperioder. Villkoren för EU-bestämmelsernas tillämpning har delvis skiljt sig åt mellan åren.

Enligt villkoren i EU-förordningen gällande fiskeperioden 2024/2025 ska medlemsländerna med fiskemöjligheter i Östersjön, Kattegatt och Skagerrak komma överens om förbudsperiod eller förbudsperioder. Om ingen överenskommelse nås innan den 1 mars 2024 ska förbudsperioden för fiske efter ål i havet enligt förordningen vara den 15 september 2024 till den 15 mars 2025.

Eftersom ingen överenskommelse har nåtts mellan medlemsländerna införs förbudsperioden för fiske efter ål i havet fr.o.m. den 15 september 2024 t.o.m. den 15 mars 2025. Enligt EU:s bestämmelser är det fortsatt förbjudet att sumpa ål under förbudsperioden.

EU-bestämmelserna innebär även att allt fritidsfiske av ål i havet förbjuds under 2024. Fritidsfiske av ål i havet har dock varit förbjudet i Sverige sedan 2007.

Ytterligare information om vilka regler som gäller vid ålfiske kan du läsa på Havs- och vattenmyndighetens hemsida om regler för ålfiske.

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2024-03-28

    Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att införa 12 nya fredningsområden i Uppsala, Stockholms, Östergötlands och Blekinge län samt att införa förändringar i ett par befintliga fredningsområden.

  2. Nytt om fiskeregler 2024-03-27

    Snart infaller de fredningsperioder för att skydda lekande sill/strömming i Östersjön som ministerrådet beslutade i oktober förra året.

  3. Nytt om fiskeregler 2024-03-26

    Havs- och vattenmyndigheten har dels ändrat höstfredningstiden för fiske med nät efter siklöja i Mälaren, dels infört ett nytt fredningsområde i Garnsviken (Mälaren). De nya bestämmelserna träder ikraft den 1 april 2024.

Publicerad: 2024-03-26
Sidansvarig: Webbredaktion