Nytt om fiskeregler 26 mars 2024

Ändrade bestämmelser för fiske i Mälaren

Havs- och vattenmyndigheten har dels ändrat höstfredningstiden för fiske med nät efter siklöja i Mälaren, dels infört ett nytt fredningsområde i Garnsviken (Mälaren). De nya bestämmelserna träder ikraft den 1 april 2024.

Fiske med nät efter siklöja i Mälaren ändras och tillåts mellan 9 oktober och 22 november. En ändrad fredningstid ger större möjligheter att anpassa fisket efter siklöja utifrån de årsvariationer som uppstår som en effekt av klimatförändringarna (primärt förändrad lektid och variationer i äggutveckling).

Ett nytt fredningsområde i Garnsviken, Mälaren (Sigtuna kommun) införs. I Garnsviken kommer allt fiske vara förbjudet mellan 1 april och 15 juni. Fredningen införs för att skydda vissa fiskarter som gös och asp som använder Garnsviken under lek och som uppväxtområde.

De nya bestämmelserna Pdf, 266.2 kB. införs i våra föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdena.

Innan beslut fattades inhämtade Havs- och vattenmyndigheten synpunkter på förslagen. Information om remissen och förslagen finns på vår hemsida.

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2024-03-28

    Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att införa 12 nya fredningsområden i Uppsala, Stockholms, Östergötlands och Blekinge län samt att införa förändringar i ett par befintliga fredningsområden.

  2. Nytt om fiskeregler 2024-03-27

    Snart infaller de fredningsperioder för att skydda lekande sill/strömming i Östersjön som ministerrådet beslutade i oktober förra året.

  3. Nytt om fiskeregler 2024-03-26

    Förbud för ålfiske i havet mellan 15 september 2024 och 15 mars 2025.

Publicerad: 2024-03-26
Sidansvarig: Webbredaktion