Nytt om fiskeregler 20 december 2023

Hitta på sidan

Nya bestämmelser för gränsöverskridande fiske i Skagerrak

Norge har under december meddelat att de från och med 1 januari 2024 inför förbud mot gränsöverskridande fiske i Skagerrak för fartyg med en längd på 12 meter och över. Beslutet innehåller även krav på anmälningar av inträde och utträde ur zon.

Norge inför nya bestämmelser för fartyg från 12 meter och över i Skagerrak vilket bland annat innebär att redskapen måste halas innan gränsen till och från norsk ekonomisk zon passeras, samt att anmälningar om inträde, utträde samt daglig fångstaktivitet ska ske.

Vilka anmälningar?

COE – Catch on entry ska skickas och godkännas, innan fartyget får passera gränsen till norsk ekonomisk zon i Skagerrak.

DCA – Daily catch activity, är en anmälan som ska ske utöver den vanliga fångstrapporteringen när fartyget befinner sig i norsk ekonomisk zon. I anmälan anges bland annat hur mycket fångst man erhållit i norsk ekonomisk zon under fiskeresan. DCA ska skickas minst en gång varje dygn när fartyget befinner sig i norsk zon, och senast 23:59 UTC alternativt innan anmälan om utträde skickas in. Skickas DCA-anmälan efter anmälan om utträde blir den inte godkänd av Norge.

COX – Catch on exit ska skickas och godkännas, innan fartyget får lämna norsk ekonomisk zon.

Hur skickar jag anmälningarna?

Samtliga anmälningar skickas via vCatch ombordklient, och är samma anmälningar som används vid fiske i norsk ekonomisk zon i Nordsjön. Till skillnad från Nordsjön finns dock i Skagerrak inga tidsfrister mer än de som anges ovan.

Observera att det är befälhavarens ansvar att hålla sig uppdaterad om aktuella regler vid fiske i norsk ekonomisk zon. På Fiskeridirektoratet hittar du Norges bestämmelser.

Läs mer om hur du hittar du information om de olika anmälningarna och hur du skickar dessa från vCatch Pdf, 799.2 kB..

För frågor gällande Norges beslut hänvisar vi till norska FMC på Fiskeridirektoratet.

Har du frågor om rapporteringen i vCatch ombordklient är du välkommen att kontakta FMC på Havs- och vattenmyndigheten på 0771–10 15 00 alternativt fmc@havochvatten.se.

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2024-02-08

    Havs- och vattenmyndigheten föreslår en ändrad fredningstid för fiske med nät efter siklöja i hela Mälaren.

  2. Nytt om fiskeregler 2024-02-01

    EU-kommissionen har tagit beslut för att skydda hälleflundran. Under lekperioden kommer arten att fredas i EU-vatten i Skagerrak och i svensk ekonomisk zon i Kattegatt.

  3. Nytt om fiskeregler 2024-01-26

    Du kan nu logga in och se dina tilldelade kvantiteter för demersala fiskemöjligheter i Fiskerätt.

Publicerad: 2023-12-20
Sidansvarig: Webbredaktion