Nytt om fiskeregler 30 november 2023

Hitta på sidan

Uppdaterad lista av hotade djur

Mindre svartfenad revhaj

Mindre svartfenad revhaj Foto: Natalie Greppi/Havs-och vattenmyndigheten

Från och med den 25 november är samtliga hajar som tillhör familjen revhajar/gråhajar (Carcharhinidae spp.) CITES-listade och behöver därför import- och exporttillstånd.

Inom EU måste den som säljer en haj som tillhör den familjen ha bevis på laglig bakgrund.

Läs mer om reglerna på Jordbruksverkets hemsida.

Efter beslut på CITES CoP19 har 98 akvatiska arter tillkommit.

Här är en lista med alla CITES-listade broskfiskar. Pdf, 193.4 kB.

Säkerställ att de CITES-listade arter du handlar med hanteras på rätt sätt. (tidigare CITES-listade arter omfattar flera hajar, alla valar, ål, stör, en del akvariefiskar, sjögurkor och flera korallarter).

Här finns mer information om CITES.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-22

    Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

  2. Aktuellt 2024-02-21

    Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

  3. Aktuellt 2024-02-21

    Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har fördelat årets medel till länsstyrelserna för att stödja lokalt åtgärdsarbete för bättre havs- och vattenmiljö. Länsstyrelserna kan nu fördela dessa medel till kommuner, organisationer och ideella sammanslutningar.

Publicerad: 2023-11-30
Sidansvarig: Webbredaktion