Nytt om fiskeregler 20 november 2023

Remiss gällande ändrade regler för fiskelicens och tillstånd inom fisket

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

Förslagen i remissen innehåller olika justeringar om den regionala extratilldelningen som lämnas till pelagiska fiskefartyg som bara fiskar och landar i Östersjön, införande av aktivitetskrav och individuellt sparande av fiskemöjligheter mellan år inom det pelagiska fisket.

Därutöver innehåller remissen förtydliganden som rör fiskerättigheternas giltighet vid nybyggnation av fiskefartyg, överlåtelser och kvotbyten samt utförsel av fiskekapacitet vid byte av fiskeinriktning.

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2023-11-30

    Från och med den 25 november är samtliga hajar som tillhör familjen revhajar/gråhajar ( Carcharhinidae spp. ) CITES-listade och behöver därför import- och exporttillstånd.

  2. Nytt om fiskeregler 2023-11-15

    Kameror ombord på vissa större fiskefartyg. Övergång till elektronisk fångstrapportering för alla. Nu sker stora förändringar av EU:s system för fiskerikontroll. Allt för att bidra till ett hållbart fiske.

  3. Nytt om fiskeregler 2023-11-02

    Havs- och vattenmyndigheten vill ha era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

Publicerad: 2023-11-20
Sidansvarig: Webbredaktion