Nytt om fiskeregler 15 november 2023

EU stärker fiskerikontrollen för ett mer hållbart fiske

Kameror ombord på vissa större fiskefartyg. Övergång till elektronisk fångstrapportering för alla. Nu sker stora förändringar av EU:s system för fiskerikontroll. Allt för att bidra till ett hållbart fiske.

Ändringarna innebär bland annat en gradvis övergång till att all fångstrapportering från yrkesfiskarna ska ske elektroniskt. Alla fiskefartyg, oavsett storlek, ska dessutom ha system för positionsövervakning.

Det införs också krav på kameror på vissa fiskefartyg med totallängd på 18 meter eller mer och möjlighet för medlemsländerna att utöka kraven även till mindre fartyg.

– Det gäller fiske där behovet av kontroll är extra stort, säger Niclas Törnell, chef för HaV:s avdelning för fiskerikontroll.

Läs hela nyheten om ändringarna för fiskerikontrollen.

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2023-11-30

    Från och med den 25 november är samtliga hajar som tillhör familjen revhajar/gråhajar ( Carcharhinidae spp. ) CITES-listade och behöver därför import- och exporttillstånd.

  2. Nytt om fiskeregler 2023-11-20

    Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

  3. Nytt om fiskeregler 2023-11-02

    Havs- och vattenmyndigheten vill ha era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

Publicerad: 2023-11-15
Sidansvarig: Webbredaktion